Systemy przeciwpożarowe – jak zapobiegać i gasić pożary w budynkach?

Systemy określane jako przeciwpożarowe są w stanie nie tylko zmniejszyć ryzyko powstania niszczącego pożaru, ale również mogą go zgasić.

Aktualnie systemy p.poż wykorzystywane są w wielu różnych obiektach. Przepisy wskazują, że jest to konieczne między innymi w większych obiektach kultury, obiektach sportowych, handlowych czy biurowych. Jak wykonać sprawnie działający system przeciwpożarowy?

Jakie funkcje spełniają systemy przeciwpożarowe?

Systemy przeciwpożarowe są rodzajem systemów o szerokim przeznaczeniu, ponieważ dzięki nim można nie tylko zmniejszyć ryzyko pożarów, ale również wyeliminować występujące już zagrożenie oraz powiadomić o nim osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie i odpowiednie służby.

Nowoczesne systemy p.poż mogą zatem wykryć zagrożenie pożarowe, na przykład podwyższoną temperaturę, ogień albo dym. Następnie mogą one powiadomić o pożarze osoby i służby, a także mogą zredukować ryzyko pożarowe, na przykład przez gaszenie pożaru, oddymianie.

Wobec tego sprawni wykonany system przeciwpożarowy jest w stanie zredukować ryzyko dla osób oraz dla mienia w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Elementy systemów przeciwpożarowych

W skład systemów przeciwpożarowych wchodzi różne elementy, które ze sobą współpracują. Zarządza nimi jednostka sterująca, nazywana też jednostką centralną albo centralą. Analizuje ona dochodzące do niej sygnały i podejmuje decyzje, na przykład o wszczęciu alarmu czy gaszeniu pożaru.

Kluczowymi elementami każdego systemu są czujniki, czyli detektory, które na bieżąco analizują sytuację i pozwalają na wykrycie zagrożeń na podstawie wysokiej temperatury, dymu czy ognia.

Urządzeniami wykonawczymi w systemach przeciwpożarowych są przede wszystkim systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy gaszące pożary. Sygnalizacja pożaru może być prowadzona dźwiękowo oraz świetlnie. Informacja o pożarze może być też od razu przekazana do służb jak straż pożarna.

W wybranych budynkach wykonuje się także systemy gaszące, które wykorzystują wodę albo inne rodzaje substancji gaszących, które pozwalają na szybkie zniwelowanie zagrożenia.

Dodatkowo systemy p.poż również mogą współpracować z systemami oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, systemami oddymiania. W budynkach montuje się również drzwi przeciwpożarowe oraz okna przeciwpożarowe oraz innego rodzaju wyposażenie redukujące ryzyko rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Jak wykonać system przeciwpożarowy w budynku?

Aby wykonać w budynku sprawnie funkcjonujący system przeciwpożarowy, warto zdecydować się na współpracę z doświadczoną w tej dziedzinie firmą.

W kompleksowej realizacji systemów przeciwpożarowych specjalizuje się firma https://awex.eu, która zapewnia klientom pełne wsparcie w wyposażeniu budynków w najnowocześniejsze rozwiązania.

Pracownicy firmy wykonującej systemy p.poż mogą przygotować odpowiedni projekt całego systemu, dobrać do niego odpowiednie element, a następnie wykonać ich montaż. Dzięki temu gotowy system może spełnić wszystkie wymagania przeciwpożarowe zawarte w przepisach.

Redakcja homedelight.pl